Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Poradnik krok po kroku

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wymaga od przyszłych przedsiębiorców podjęcia szeregu kluczowych decyzji, od rejestracji w CEIDG, przez dobór odpowiedniej nazwy firmy i kodów PKD, po wybór formy opodatkowania i regulowanie składek ZUS. Artykuł ten oferuje przewodnik po tych etapach, rozważając również możliwość rejestracji firmy online, aby ułatwić Ci wejście w świat biznesu, podkreślając przy tym znaczenie świadomego zarządzania obowiązkami biznesowymi.


Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Poradnik krok po kroku

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to krok ku niezależności finansowej i realizacji osobistych aspiracji zawodowych. Aby jednak ten proces przebiegł sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem, przyszli przedsiębiorcy stają przed szeregiem ważnych decyzji i obowiązków. Czy wiesz, że pierwszym krokiem w drodze do otwarcia firmy jednoosobowej jest sprawdzenie, czy konieczna jest jej rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)? Właściwy dobór nazwy firmy to kolejne wyzwanie, które może wpłynąć na jej rozpoznawalność i wizerunek na rynku. Nie można również zapomnieć o wyborze kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które precyzyjnie określą profil Twojej działalności, a także o wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania i uregulowaniu kwestii składek ZUS. W dobie cyfryzacji pojawia się również pytanie, czy cały proces rejestracji firmy można zrealizować online, minimalizując formalności. Każdy z tych etapów wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, o których przyszły przedsiębiorca musi pamiętać, aby jego biznes mógł prosperować bez przeszkód. W tym artykule przyjrzymy się bliżej każdemu z tych aspektów.

Spis treści

Sprawdź, czy konieczna jest rejestracja Twojej firmy jednoosobowej w CEIDG

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza organizowanie zyskownych przedsięwzięć na własną rękę, które są realizowane systematycznie. W przypadku zajmowania się taką działalnością, konieczne jest dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), innymi słowy do katalogu przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wpisu do tego katalogu dokonują również osoby pragnące zostać wspólnikami w spółce cywilnej.

Jeśli przewidujesz, że dochody z Twojego przedsięwzięcia będą "skromne", możesz zarządzać taką mikrodziałalnością bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych procedur rejestracyjnych – w takim przypadku nie ma wymogu rejestrowania się jako przedsiębiorca. Działalność niepodlegająca rejestracji to niewielka działalność zarobkowa, prowadzona przez osoby fizyczne, która nie wymaga oficjalnego zarejestrowania przedsiębiorstwa.

Nie musisz rejestrować swojej działalności gospodarczej w CEIDG jeśli spełniasz następujący warunki:

 • dochody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym z miesięcy kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany rok (limit dochodów dla działalności niewymagającej ewidencji w 2024 roku ulegnie zmianie dwa razy: od stycznia do czerwca 2024 roku będzie to 3181,50 zł, a od lipca – 3225 zł);
 • jesteś osobą fizyczną;
 • nie działasz w ramach spółki cywilnej;
 • nie zajmujesz się działalnością regulowaną, czyli wymagającą uzyskania zezwoleń lub koncesji;
 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej wymagającej rejestracji w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Nie ma potrzeby wpisywania do katalogu przedsiębiorców dla:

 • działalności agroturystycznej prowadzonej przez rolników;
 • produkcji wina dokonywanej przez rolników;
 • handlu detalicznego produktami rolnymi.

Jak wybrać najbardziej odpowiednią nazwę dla swojej firmy?

Dokonując wyboru nazwy dla swojej firmy jednoosobowej, istotne jest, aby podczas procesu rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dokładnie określić, pod jakim szyldem zamierzasz prowadzić działalność. Niezbędnym elementem nazwy jest Twoje pełne imię i nazwisko, zapisane w porządku najpierw imię, a następnie nazwisko – przykładowo: "Jan Kowalski". Jest to punkt wyjścia, jednak nazwa Twojej działalności może być znacznie bardziej złożona i opisowa. Masz możliwość wzbogacenia jej o dodatkowe elementy, które mogą odnosić się do charakteru Twojej działalności, na przykład "Jan Kowalski – Dorabianie Kluczy", lub wskazywać na lokalizację Twojego przedsiębiorstwa. Możliwe jest również użycie pseudonimu lub oryginalnych, kreatywnych nazw, które będą odzwierciedlać unikalny charakter Twojej firmy.

Zachęcamy do kreatywnego myślenia przy wyborze nazwy firmy, pamiętając jednocześnie, że musi ona zachować pewien stopień formalności i czytelności. Dzięki temu, klienci łatwiej zapamiętają Twoją markę i będą w stanie łatwiej ją rozpoznaczać na rynku.

Warto pamiętać o ograniczeniu: jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jeden wpis w CEIDG. Oznacza to, że nie ma możliwości zarejestrowania wielu jednoosobowych działalności gospodarczych pod tym samym imieniem i nazwiskiem. Jednakże, w ramach jednego wpisu, możesz prowadzić różnorodną działalność gospodarczą, co daje możliwość elastycznego dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku i własnych aspiracji biznesowych.

Rejestracja firmy, a kody PKD

Wybór odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest kluczowym elementem procesu rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Kody PKD określają główne obszary działalności przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie nie tylko dla celów statystycznych i administracyjnych, ale również wpływa na możliwości biznesowe firmy.

Dokładne zdefiniowanie działalności firmy poprzez wybór właściwych kodów PKD umożliwia skuteczną komunikację z organami państwowymi, instytucjami finansowymi oraz partnerami biznesowymi. Ponadto, precyzyjne określenie zakresu działalności ma znaczenie w kontekście przestrzegania prawa i regulacji branżowych, gdyż niektóre rodzaje działalności mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub licencji.

Przed dokonaniem wyboru kodów PKD warto dokładnie zapoznać się z ich opisami i wybrać te, które najlepiej odpowiadają planowanym działaniom gospodarczym. Należy pamiętać, że wybrane kody można w przyszłości zmienić lub rozszerzyć, jednak każda zmiana wymaga aktualizacji wpisu w CEIDG.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemu kodów PKD, ich znaczenia i sposobu wyboru najbardziej odpowiednich dla Twojej działalności, zalecamy zapoznanie się z artykułem dostępnym pod adresem: https://lelio.pl/blog/kody-pkd-co-nalezy-o-nich-wiedziec-rejestrujac-firme. Artykuł ten oferuje dogłębną analizę systemu kodów PKD, porady dotyczące ich selekcji oraz wskazówki, jak uniknąć typowych błędów przy rejestracji firmy.

Wybór formy opodatkowania

Decyzja o formie opodatkowania dochodów stanowi istotny element zarządzania jednoosobową działalnością gospodarczą. Jako przedsiębiorca, zostajesz automatycznie zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), mając do dyspozycji kilka opcji opodatkowania swoich dochodów:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, z użyciem skali podatkowej, która obejmuje stawki 12% i 32%;
 • opodatkowanie według stawki liniowej 19%;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • karta podatkowa.

Należy zwrócić uwagę, że od roku 2022, czwarta opcja opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, jest dostępna tylko dla tych przedsiębiorców, którzy już korzystali z tej formy w 2021 roku. Oznacza to, że nowo zakładające działalność gospodarczą osoby nie mają możliwości skorzystania z tej formy opodatkowania.

Skala podatkowa jest podstawową metodą opodatkowania i zostanie zastosowana automatycznie, jeżeli nie zdecydujesz się na inną dostępną opcję. W przypadku tej formy, opodatkowaniu podlega dochód. Dla ryczałtu, przedmiotem opodatkowania jest przychód, co może okazać się korzystniejsze w pewnych sytuacjach.

Warto pamiętać, że wybór ryczałtu nie jest dostępny dla wszystkich rodzajów działalności. Niektóre specyficzne rodzaje działalności gospodarczej są wyłączone z możliwości opodatkowania w ten sposób, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu struktury podatkowej swojego przedsiębiorstwa.

Dokonując wyboru formy opodatkowania, warto rozważyć własną sytuację finansową, charakter prowadzonej działalności oraz przewidywany poziom dochodów, aby zoptymalizować obciążenia podatkowe i wspierać rozwój firmy.

Składki ZUS

Przed podjęciem decyzji o zarejestrowaniu działalności gospodarczej, koniecznie zorientuj się w obowiązkach płatniczych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jako przedsiębiorca zobowiązany jesteś do regularnego uiszczania składek na rzecz:

 • ubezpieczeń społecznych obowiązkowych (emerytalnego, rentowego, wypadkowego), oraz dobrowolnego - chorobowego;
 • Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego.

W sytuacji, gdy nie kwalifikujesz się do skorzystania z ulg, takich jak Ulga na Start, konieczne jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, bazując na minimum 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Jeśli chodzi o składki ZUS, kluczowe jest, aby na bieżąco śledzić aktualne przepisy i wytyczne, co pozwoli na efektywne zarządzanie własnymi zobowiązaniami i uniknięcie potencjalnych niedopatrzeń w płatnościach.

Czy można zarejestrować firmę online?

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet to wygodna opcja dla przyszłych przedsiębiorców, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu i energii. Proces ten umożliwia założenie firmy bez konieczności wychodzenia z domu, co jest szczególnie korzystne w dzisiejszych czasach. Aby proces rejestracji przebiegł sprawnie, ważne jest odpowiednie przygotowanie się i zebranie niezbędnych danych, które będą wymagane w trakcie wypełniania wniosku.

Jakie dane warto przygotować?

Przed rozpoczęciem rejestracji firmy online, konieczne jest zgromadzenie takich informacji jak: pełne imię i nazwisko, imiona rodziców, data oraz miejsce urodzenia, dane z dokumentu tożsamości (rodzaj, seria, numer), numer PESEL (dla obywateli polskich lub osób, którym numer ten został przydzielony), lista posiadanych obywatelstw, numery NIP i REGON (jeśli zostały już nadane), adres zamieszkania oraz dodatkowe adresy związane z działalnością, nazwa i ewentualnie skrócona nazwa przyszłej firmy, wybrane kody PKD opisujące rodzaj prowadzonej działalności, planowana liczba zatrudnionych pracowników, przewidywana data rozpoczęcia działalności oraz szczegóły dotyczące ubezpieczenia (ZUS, KRUS, ubezpieczenie zagraniczne) i dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania.

Posiadanie wyżej wymienionych danych pod ręką znacząco przyspieszy proces rejestracji i zapewni, że będzie on przebiegał bez niepotrzebnych przeszkód. Warto pamiętać, że dokładność i poprawność podawanych informacji jest kluczowa, gdyż mają one bezpośredni wpływ na dalsze etapy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym na aspekty prawne i podatkowe.

Rejestracja firmy online nie tylko ułatwia założenie działalności gospodarczej, ale również zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych formularzy i informacji w jednym miejscu, co czyni ten sposób rejestracji szczególnie atrakcyjnym dla nowoczesnych przedsiębiorców. W związku z tym, jeśli rozważasz założenie własnej firmy, skorzystanie z opcji online może być pierwszym krokiem na drodze do sukcesu w biznesie.

Prowadzenie firmy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami

Zgodnie z Prawem przedsiębiorców, przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia swojej działalności gospodarczej w sposób etyczny, co obejmuje przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, respektowanie dobrych praktyk biznesowych oraz ochronę interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, jak również ochronę praw człowieka. Do ich obowiązków należy również:

 • zarejestrowanie działalności w odpowiednim rejestrze, zgodnie z art. 17 ust. 1, co dla osób fizycznych oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, a dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - Krajowy Rejestr Sądowy;
 • obsługiwanie transakcji bezgotówkowych w obrocie profesjonalnym, zgodnie z art. 19;
 • używanie numeru NIP w działalności gospodarczej, zgodnie z art. 20;
 • zapewnienie dostępu do pisemnych informacji o produktach, ich opakowaniach, etykietach lub instrukcjach, lub dostarczanie tych informacji w inny sposób przyjęty zwyczajowo, zgodnie z art. 21;
 • uzyskanie niezbędnych licencji, zezwoleń lub wpisów do rejestru działalności regulowanej, jak określają to artykuły 37 ust. 1, 41 ust. 1 oraz 43 ust. 1;
 • wyznaczenie osoby upoważnionej do kontaktów z organami kontrolnymi, zgodnie z art. 50 ust. 3;
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kontroli, upoważnień oraz protokołów z kontroli, zgodnie z art. 57;
 • kluczowym obowiązkiem jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w odpowiednim rejestrze, co umożliwia przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności w dniu złożenia wniosku lub po dokonaniu wpisu, chyba że obowiązują inne przepisy. W szczególności, spółki kapitałowe w organizacji mogą rozpocząć działalność przed oficjalnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 17 ust. 3.

Ponadto, uzyskanie koncesji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej jest ważne dla ograniczenia nieproporcjonalnej ingerencji w wolność działalności gospodarczej i zapewnienia, że przedsiębiorstwa działają zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tych wymagań może skutkować sankcjami, w tym ograniczeniem wolności lub grzywną, zgodnie z art. 601 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Przedsiębiorcy muszą używać numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w działalności prawnej i gospodarczej, w tym w dokumentach oficjalnych i ofertach handlowych, zarówno w sprzedaży bezpośredniej, jak i online, zgodnie z art. 20 ust. 2 i 3. Dodatkowo, wprowadzając towar na rynek w Polsce, są zobowiązani do umieszczenia lub dostarczenia informacji o produkcie w języku polskim na opakowaniu, etykiecie lub w inny ustalony sposób.


TAGI: