KODY PKD 2007 - Podklasa 90.03.Z

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

Opis podklasy:

90.03.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność indywidualnych artystów takich jak: rzeźbiarze, malarze, rysownicy, grawerzy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
  • działalność indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję literacką, literaturę popularno-naukową itp.,
  • działalność niezależnych dziennikarzy,
  • renowację prac artystycznych, takich jak obrazy itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykonywania posągów innych niż artystyczne, sklasyfikowanej w 23.70.Z,
  • renowacji organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych, sklasyfikowanej w 33.19.Z,
  • produkcji filmów kinowych i nagrań wideo, sklasyfikowanej w 59.11.Z, 59.12.Z,
  • renowacji mebli (z wyłączeniem wykonywanego przez muzea), sklasyfikowanego w 95.24.Z.

Przydadne narzędzia