KODY PKD 2007

Klasyfikacja Działalności Gospodarczej (PKD) jest narzędziem, które umożliwia systematyczne grupowanie jednostek gospodarczych na podstawie prowadzonej przez nie działalności. Na tej stronie prezentujemy hierarchiczną strukturę kodów PKD, podzieloną na sekcje. Każda sekcja zawiera działy, które reprezentują bardziej szczegółowy podział na rodzaje działalności. Wykorzystanie kodów PKD ma kluczowe znaczenie dla analizy rynku, statystyk gospodarczych oraz w celach administracyjno-prawnych.

Odnalezienie odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) może wydawać się skomplikowane, ale dzięki zrozumieniu hierarchicznej struktury klasyfikacji, proces ten staje się znacznie prostszy. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak znaleźć kod PKD odpowiadający Twojej działalności gospodarczej:

Zrozumienie struktury PKD - PKD dzieli się na kilka poziomów hierarchii: sekcje, działy, grupy i klasy. Sekcje są oznaczone wielkimi literami (np. A, B, C), działy numerami (np. 01, 02, 10), grupy łączą numery działów i kolejne cyfry (np. 01.1, 01.2), a klasy to jeszcze bardziej szczegółowe podziały, wyrażone jako czterocyfrowe kody (np. 01.11, 01.12).

Rozpocznij od sekcji - Najpierw zidentyfikuj sekcję, do której najbardziej pasuje ogólny charakter Twojej działalności. Sekcje są podzielone tematycznie, na przykład "A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" czy "C - Przetwórstwo przemysłowe".

Wybierz dział - W ramach wybranej sekcji znajdziesz działy, które są bardziej szczegółowym podziałem sekcji. Każdy dział opisuje szeroką kategorię działań w obrębie sekcji. Na przykład, w sekcji "C" możesz znaleźć dział "10 - Produkcja artykułów spożywczych".

Przejrzyj grupy - Każdy dział jest podzielony na grupy, które zawężają kategorię do bardziej specyficznych działań. Grupa "10.1 - Przetwórstwo i konserwacja mięsa" jest przykładem bardziej szczegółowego podziału wewnątrz działu "Produkcja artykułów spożywczych".

Znajdź klasę i podklasę - Ostatecznym krokiem jest znalezienie klasy i podklasy, które najdokładniej opisują rodzaj Twojej działalności.

Sekcje PKD

Przydadne narzędzia