KODY PKD 2007 - Podklasa 72.20.Z

72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Opis podklasy:

72.20.Z

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

  • nauk społecznych,
  • nauk humanistycznych,
  • międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk społecznych i humanistycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z.

Przydadne narzędzia