KODY PKD 2007 - Podklasa 72.19.Z

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Opis podklasy:

72.19.Z

Podklasa ta obejmuje prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, innych niż biotechnologia, w zakresie:

  • nauk przyrodniczych,
  • nauk technicznych,
  • nauk medycznych, włączając badania kliniczne,
  • nauk rolniczych,
  • międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych.

Przydadne narzędzia