KODY PKD 2007 - Podklasa 66.22.Z

66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Opis podklasy:

66.22.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
  • działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszów emerytalnych.

Przydadne narzędzia