KODY PKD 2007 - Podklasa 46.18.Z

46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis podklasy:

46.18.Z

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z,
  • działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
  •  działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.

Przydadne narzędzia