KODY PKD 2007 - Podklasa 46.12.Z

46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Opis podklasy:

46.12.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 - 46.9,
  • sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Przydadne narzędzia