KODY PKD 2007 - Podklasa 80.20.Z

80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Opis podklasy:

80.20.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność ochroniarską w zakresie obsługi i monitorowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe czy przeciwpożarowe, włączając ich instalację i konserwację,
  •  instalację, naprawę, przebudowę oraz regulację mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców w powiązaniu z późniejszym monitoringiem.

Jednostki prowadzące niniejszą działalność mogą prowadzić również sprzedaż ww. urządzeń tj. elektronicznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalacji systemów bezpieczeństwa, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe bez późniejszego ich monitoringu, sklasyfikowanej w 43.21.Z,
  • sprzedaży detalicznej w wyspecjalizowanych sklepach elektrycznych systemów bezpieczeństwa, mechanicznych lub elektronicznych urządzeń zamykających, sejfów i skarbców (z wyłączeniem ich monitoringu, instalacji i konserwacji), sklasyfikowanej w 47.59.Z,
  •  doradztwa w zakresie bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,
  • działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
  • dorabiania kluczy, sklasyfikowanego w 96.09.Z.

Przydadne narzędzia