KODY PKD 2007 - Podklasa 86.90.B

86.90.B - Działalność pogotowia ratunkowego

Opis podklasy:

86.90.B

Podklasa ta obejmuje:

  •  działalność pogotowia ratunkowego w zakresie transportu chorych, włączając transport samolotowy.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • transportu chorych, bez użycia sprzętu do ratowania życia ani udziału personelu medycznego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji H,
  • działalności szpitalnego oddziału ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.10.Z.

Przydadne narzędzia