KODY PKD 2007 - Podklasa 79.11.B

79.11.B - Działalność pośredników turystycznych

Opis podklasy:

79.11.B

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Przydadne narzędzia