KODY PKD 2007 - Podklasa 82.11.Z

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Opis podklasy:

82.11.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • dostarczania pracowników, bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,
  •  działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.

Przydadne narzędzia