KODY PKD 2007 - Podklasa 71.11.Z

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

Opis podklasy:

71.11.Z

Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

  • projektowaniem budowlanym,
  • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
  • dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.

Przydadne narzędzia