KODY PKD 2007 - Podklasa 61.90.Z

61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Opis podklasy:

61.90.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,
  • obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,
  • zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą usług internetowych (ISP ? Internet Service Provider), które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład komutowany dostęp do Internetu,
  • udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,
  • dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia telekomunikacyjne:
    • umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP - Voice Over Internet Protocol),
  • pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, sklasyfikowanego w 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z

Przydadne narzędzia