KODY PKD 2007 - Podklasa 61.20.Z

61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Opis podklasy:

61.20.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na jednej technologii lub ich kombinacji,
  • obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, takich jak: pagery, telefony komórkowe i podobne,
  • zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci,
  • świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym,
  • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej.

Podklasa nie obejmuje:

  • pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z.

Przydadne narzędzia