KODY PKD 2007 - Podklasa 61.10.Z

61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Opis podklasy:

61.10.Z

Podklasa ta obejmuje działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji.

Podklasa ta obejmuje:

  • obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,
  • obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,
  • zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,
  • dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,
  • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • odsprzedaży usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanej w 61.90.Z.

Przydadne narzędzia