KODY PKD 2007 - Podklasa 90.02.Z

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Opis podklasy:

90.02.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:
    • działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.
  • działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
  • działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

Przydadne narzędzia