KODY PKD 2007 - Podklasa 82.30.Z

82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Opis podklasy:

82.30.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Przydadne narzędzia