KODY PKD 2007 - Podklasa 82.92.Z

82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem

Opis podklasy:

82.92.Z

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z pakowaniem wykonywaną na zlecenie, nawet z zastosowaniem technik zautomatyzowanych:

  • butelkowanie płynów, włączając napoje,
  •  pakowanie żywności,
  • pakowanie przedmiotów stałych (w folię termokurczliwą, owijanie folią itp.),
  • pakowanie wyrobów farmaceutycznych,
  • etykietowanie, stemplowanie i nadrukowywanie,
  • pakowanie paczek i prezentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji napojów bezalkoholowych i wody mineralnej, sklasyfikowanej w 11.07.Z,
  • pakowania związanego z transportem, sklasyfikowanego w 52.29.A, 52.29.B.

Przydadne narzędzia