KODY PKD 2007 - Podklasa 59.14.Z

59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów

Opis podklasy:

59.14.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
  • działalność klubów filmowych.

Przydadne narzędzia