KODY PKD 2007 - Podklasa 74.30.Z

74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami

Opis podklasy:

74.30.Z

Podklasa ta obejmuje także działalność tłumaczy przysięgłych.

Przydadne narzędzia