KODY PKD 2007 - Podklasa 62.03.Z

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis podklasy:

62.03.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

Przydadne narzędzia