KODY PKD 2007 - Podklasa 18.14.Z

18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi

Opis podklasy:

18.14.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych,
  • oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie,
  • obróbkę wykańczającą CD-ROM,
  • usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie,
  • czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille\'u.

Przydadne narzędzia