KODY PKD 2007 - Podklasa 43.34.Z

43.34.Z - Malowanie i szklenie

Opis podklasy:

43.34.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,
  • malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  • instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,
  • szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

Przydadne narzędzia