KODY PKD 2007 - Podklasa 33.19.Z

33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Opis podklasy:

33.19.Z

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację sprzętu nieujętego w innych grupach tego działu.

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę sieci rybackich, włączając cerowanie,
  • naprawę lin, olinowania, żagli i brezentu,
  • naprawę worków do przechowywania nawozów i chemikaliów,
  • naprawę i odnawianie palet drewnianych, bębnów transportowych lub beczek i podobnych artykułów,
  • naprawę automatów do gry we flippera i pozostałych gier uruchamianych monetą,
  • renowację organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • naprawy mebli domowych i biurowych, odnawiania mebli, sklasyfikowanych w 95.24.Z,
  • naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z,
  • naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Przydadne narzędzia