KODY PKD 2007 - Podklasa 33.17.Z

33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Opis podklasy:

33.17.Z

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację pozostałego sprzętu transportowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 30, z wyłączeniem motocykli i rowerów.

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę i konserwację lokomotyw i wagonów (z wyłączeniem fabrycznych remontów i przebudowy),
  • naprawę pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • fabrycznej przebudowy lokomotyw i wagonów, sklasyfikowanej w 30.20.Z,
  • naprawy i konserwacji bojowych pojazdów militarnych, sklasyfikowanych w 30.40.Z,
  • naprawy i konserwacji wózków sklepowych, sklasyfikowanych w 33.11.Z,
  • naprawy i konserwacji silników przeznaczonych dla lokomotyw, sklasyfikowanych w 33.12.Z,
  • naprawy i konserwacji motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,
  • naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z.

Przydadne narzędzia