KODY PKD 2007 - Podklasa 95.12.Z

95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Opis podklasy:

95.12.Z

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację:

  • telefonów bezprzewodowych,
  • telefonów komórkowych,
  •  modemów (sprzętu transmisyjnego),
  • faksów,
  • urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. urządzeń trasujących, pomostów, modemów),
  • krótkofalówek, urządzeń nadawczo-odbiorczych,
  • komercyjnych kamer telewizyjnych i kamer wideo.

Przydadne narzędzia