KODY PKD 2007 - Podklasa 33.15.Z

33.15.Z - Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Opis podklasy:

33.15.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających,
  • naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1,
  • naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
  •  złomowania i demontażu statków, sklasyfikowanych w 38.31.

Przydadne narzędzia