KODY PKD 2007 - Podklasa 95.22.Z

95.22.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Opis podklasy:

95.22.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę i konserwację urządzeń gospodarstwa domowego:
    • lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych itp.,
  • naprawę i konserwację sprzętu użytku domowego i ogrodniczego:
    • kosiarek do trawy, podkaszarek, dmuchaw do śniegu i liści, przycinarek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  •  naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
  • naprawy centralnych systemów klimatyzacyjnych, sklasyfikowanej w 43.22.Z.

Przydadne narzędzia