KODY PKD 2007 - Podklasa 95.29.Z

95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Opis podklasy:

95.29.Z

Podklasa ta obejmuje naprawę artykułów użytku osobistego i domowego:

 • naprawę rowerów,
 • naprawę i przeróbki odzieży,
 • naprawę artykułów sportowych i wyposażenia turystycznego, z wyłączeniem naprawy broni sportowej i rekreacyjnej,
 • naprawę książek,
 • naprawę instrumentów muzycznych, z wyłączeniem renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych,
 • naprawę zabawek i podobnych artykułów,
 • naprawę pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
 • strojenie fortepianów i pianin.

Podklasa ta nie obejmuje:

 •  naprawy broni sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w 33.11.Z,
 • naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
 • renowacji organów i pozostałych instrumentów zabytkowych, sklasyfikowanej w 33.19.Z.

Przydadne narzędzia