KODY PKD 2007 - Podklasa 81.21.Z

81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Opis podklasy:

81.21.Z

Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak:

  • biura,
  • domy i mieszkania,
  • fabryki,
  • sklepy,
  • instytucje,
  • pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 81.22.Z.

Przydadne narzędzia