KODY PKD 2007 - Podklasa 25.62.Z

25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis podklasy:

25.62.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • wiercenie, toczenie, frezowanie, wiórkowanie, struganie, szlifowanie, przeciąganie, polerowanie, cięcie, ostrzenie, spawanie, nitowanie itp. elementów metalowych,
  • wycinanie i pisanie na metalach za pomocą wiązki laserowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • usług grawerowania na poczekaniu, sklasyfikowanych w 95.25.Z.

Przydadne narzędzia