KODY PKD 2007 - Podklasa 25.61.Z

25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Opis podklasy:

25.61.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • platerowanie, anodowanie i podobną obróbkę metali,
  • obróbkę termiczną metali,
  • wygładzanie, piaskowanie, bębnowanie, czyszczenie metali,
  • barwienie i grawerowanie metalu,
  • pokrywanie metali powłokami niemetalicznymi, poprzez:
  1. emaliowanie, lakierowanie, pokrywanie tworzywami sztucznymi itp.,
  • utwardzanie (hartowanie), polerowanie metali.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • drukowania bezpośrednio na metalu, sklasyfikowanego w 18.12.Z,
  • pokrywania metalami tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 22.29.Z,
  • pokrywania metalami szlachetnymi metali nieszlachetnych i pozostałych metali, sklasyfikowanego w 24.41.Z, 24.42.B, 24.43.Z, 24.44.Z.

Przydadne narzędzia