KODY PKD 2007 - Podklasa 88.91.Z

88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi

Opis podklasy:

88.91.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność żłobków,
  • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

Przydadne narzędzia