KODY PKD 2007 - Podklasa 55.30.Z

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

Opis podklasy:

55.30.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w obozowiskach (np. rekreacyjnych, wędkarskich, łowieckich), przyczepach kempingowych,
  • zapewnienie miejsc dla pojazdów kempingowych,
  • zapewnienie miejsc na ustawienie namiotów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zapewnienia krótkotrwałego zakwaterowania w schroniskach młodzieżowych i górskich, chatach, sklasyfikowanego w 55.20.Z.

Przydadne narzędzia