KODY PKD 2007 - Podklasa 68.31.Z

68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Opis podklasy:

68.31.Z

Podklasa ta obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:

  • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
  • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z.

Przydadne narzędzia