KODY PKD 2007 - Podklasa 73.12.B

73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

Opis podklasy:

73.12.B

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
  • sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Przydadne narzędzia