KODY PKD 2007 - Podklasa 85.52.Z

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Opis podklasy:

85.52.Z

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane ?szkołami?, ?studiami?, ?klasami? itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naukę gry na pianinie i inne zajęcia muzyczne,
 •  zajęcia z dziedziny sztuki,
 • kursy tańca,
 •  szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
 •  szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
 • kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

 Podklasa ta nie obejmuje:

 • szkół artystycznych niedających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,
 • szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.
 • Z, szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,
 •  szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

Przydadne narzędzia