KODY PKD 2007 - Podklasa 85.51.Z

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Opis podklasy:

85.51.Z

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych. Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

 Podklasa ta obejmuje:

  • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, krykiet, piłkę nożną itp.),
  • obozy sportowe,
  •  zajęcia gimnastyczne,
  • szkoły nauki jazdy konnej,
  • naukę pływania,
  •  działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
  •  kursy sztuk walki, kursy jogi,
  • kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.

Przydadne narzędzia