KODY PKD 2007 - Podklasa 53.20.Z

53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Opis podklasy:

53.20.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • zbieranie, sortowanie, przewóz i doręczanie listów, paczek i innych przesyłek pocztowych nie objętych obowiązkiem ich świadczenia, niezależnie od miejsca przeznaczenia, świadczone przez operatorów pocztowych i kurierów, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków transportu prywatnego lub publicznego,
  • usługi doręczania przesyłek do domu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • transportu towarów, sklasyfikowanego w zależności od środka transportu w 49.20.Z, 49.41.Z, 50.20.Z, 50.40.Z, 51.21.Z lub 51.22.Z,
  • działalności kurierskiej objętej obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, sklasyfikowanej w 53.10.Z.

Przydadne narzędzia