KODY PKD 2007 - Podklasa 79.90.C

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis podklasy:

79.90.C

Podklasa ta obejmuje:

  • pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja:
    • środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych,
  • sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B i 79.12.Z,
  • działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

Przydadne narzędzia