KODY PKD 2007 - Podklasa 62.09.Z

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis podklasy:

62.09.Z

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

  • usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,
  • instalowanie komputerów osobistych,
  • instalowanie oprogramowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
  • działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
  • konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z,
  • zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z,
  • przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z.

Przydadne narzędzia