KODY PKD 2007 - Podklasa 86.90.E

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis podklasy:

86.90.E

Podklasa ta obejmuje:

 • pomocniczą działalność dentystyczną, taką jak: działalność higienistek i asystentek dentystycznych. Osoby te mogą pracować samodzielnie, lecz co jakiś czas są kontrolowane przez lekarzy dentystów,
 •  działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez higienistki szkolne, ortoptystów, instruktorów higieny, dietetyków i specjalistów promocji zdrowia,
 • działalność diagnostyczną prowadzoną przez samodzielne laboratoria medyczne,
 • działalność banków krwi, spermy, organów i tkanek do przeszczepów oraz zbiór moczu kobiecego do produkcji leków hormonalnych,
 • działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii,
 • działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychoanalityków, psychologów i psychoterapeutów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności laboratoriów innych niż medyczne, sklasyfikowanej w 71.20.A, 71.20.B,
 • wykonywania badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanego w 71.20.A,
 •  działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
 • działalności w zakresie praktyki medycznej i dentystycznej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 86.2,
 •  działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
 • działalności pogotowia ratunkowego, sklasyfikowanej w 86.90.B,
 • praktyki pielęgniarek i położnych, sklasyfikowanej w 86.90.C,
 • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D,
 • działalności w zakresie zdrowia psychicznego świadczonej przez psychoanalityków, psychologów i psychoterapeutów, sklasyfikowanej w 85.60.Z, 87.20.Z, 88.99.Z.

Przydadne narzędzia