KODY PKD 2007 - Podklasa 66.29.Z

66.29.Z - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Opis podklasy:

66.29.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych:
    • zarządzanie dobrami powypadkowymi,
    • usługi aktuariuszy.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności w zakresie ratownictwa morskiego, sklasyfikowanej w 52.22.A.

Przydadne narzędzia