KODY PKD 2007 - Podklasa 66.19.Z

66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis podklasy:

66.19.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
  • doradztwo dotyczące inwestycji,
  • doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
  • powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
  • zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z.

Przydadne narzędzia