KODY PKD 2007 - Podklasa 93.19.Z

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

Opis podklasy:

93.19.Z

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,
 • działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,
 • działalność związaną z organizacją lig sportowych,
 • działalność związaną z promocją imprez sportowych,
 • działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych
 • działalność łowisk dla wędkarstwa sportowego,
 • działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne,
 • działalność przewodników górskich.

 Podklasa ta nie obejmuje:

 • wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
 • działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,
 • organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z,
 • działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

Przydadne narzędzia