KODY PKD 2007 - Podklasa 47.99.Z

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Opis podklasy:

47.99.Z

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną dowolnych towarów w dowolny sposób, która nie została zaliczona do żadnej z poprzednich podklas:

  • sprzedaż bezpośrednią lub przez domokrążców,
  • z automatów sprzedających itp.,
  • sprzedaż paliw (oleju opałowego, drewna opałowego) bezpośrednio dostarczanych do klientów,
  • działalność domów aukcyjnych, prowadzoną poza siecią sklepową zajmującą się sprzedażą detaliczną,
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych poza siecią sklepową.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanych w 47.91.Z.

Przydadne narzędzia