KODY PKD 2007 - Podklasa 56.29.Z

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Opis podklasy:

56.29.Z

Podklasa ta obejmuje katering przemysłowy tj. przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, przez określony czas. Podklasa ta obejmuje także określone umową usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych.

Żywność zazwyczaj przygotowywana jest w jednostkach centralnych.

Podklasa ta obejmuje:

  • przygotowywanie i dostarczanie żywności na postawie umowy, np. dla przedsiębiorstw transportowych,
  • usługi gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych i podobnych,
  • działalność stołówek i kawiarni (np. w zakładach przemysłowych, biurach, szpitalach lub szkołach).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w 10.89.Z,
  • sprzedaży detalicznej gotowej żywności łatwo psującej się, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 47.

Przydadne narzędzia