KODY PKD 2007 - Podklasa 18.12.Z

18.12.Z - Pozostałe drukowanie

Opis podklasy:

18.12.Z

Podklasa ta obejmuje:

  • drukowanie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu,
  • drukowanie książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych, kart inteligentnych, albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego, papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych maszyn drukarskich, kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek, włączając szybkie drukowanie,
  • drukowanie bezpośrednio na wyrobach/materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice,
  • drukowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z,
  • produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z,
  • działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 58.1.

Przydadne narzędzia