KODY PKD 2007 - Podklasa 64.92.Z

64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów

Opis podklasy:

64.92.Z

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

  • udzielanie kredytów konsumpcyjnych,
  • finansowanie handlu międzynarodowego,
  • zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,
  • pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,
  • udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje, nieprzyjmujące depozytów,
  • udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,
  • leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,
  • działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.

Przydadne narzędzia